>
Prorcd

PRORCD

Kök Kanal Solüsyonu Krezeform

Kanal tedavide antispetik olarak kullanılır. Kök kanal tedavisinde artık doku ve nekrotik materyalin temizlenmesinde ve uzaklaştırılmasında endikedir.

Güçlü bir antiseptiktir.

Ambalaj şekli: 10 ml