>
EDTA Jel

EDTA JEL Kanal Preparasyon Jeli

%19'luk E.D.T.A JEL formülasyonu ile kanalın boşaltılmasını ve debrisin alınmasını sağlar.

Yüksek konsantrasyon, ürünün çözücülük ya da dağıtıcılık gücünü maksimuma çıkarır.

E.D.T.A JEL, kanal duvarında kalsiyum fosfat bazlı apatitik yapılarla

ve magnezyum iyonlarıyla şelatlama yoluyla birleşir, çözünen selat yapar ve suyla atılır.

Apatitik yapıların çözülmesi, kanalın temizlenerek boşaltılmasını sağlar.

Oluşan demineralizasyonla kanal istendiği kadar genişletilebilir.

%19'luk konsantrasyon, dentin ya da apekste bir sorun oluşturmaz, kolay tolere edilir.

Suyla kanalın boşaltılmasında atık bırakmaz. Hızlı, etkin ve sağlıklı çalışma imkanı sağlar.

Aynı zamanda kırılan kanal aletlerinin çıkartılmasında kullanılır.

Jel, suda yüksek oranda çözünürlüğe sahiptir.

 

Ambalaj şekli : 3 gr. enjektör.